Wednesday, 4 July 2012

Descriptive adjectives


II. Descriptive adjectives (kata sifat deskriptif)
          Kata sifat yang melukiskan sifat atau keadaan seseorang, hewan atau benda. Descriptive Adjectives membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda serupa itu seperti yang memiliki sifat atau dalam keadaan yang ditunjukkan oleh kata sifat:
Contoh :
a) a brave girl                          = seorang gadis yang berani
b) a beautiful woman              = seorang wanita yang cantik
c) a sick dog                            = seekor anjing yang sakit
d) a black horse                       = seekor kuda hitam
e) a new book                          = sebuah buku baru
f) a round table                       = sebuah meja bundar
g) a careful workman              = seorang karyawan yang berhati-hati
h) a tame cat                            = seekor kucing jinak
Pada contoh-contoh kalimat di atas, kata sifat mendahului kata benda, jauh berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia yang terkenal dengan hokum DM-nya.
Contoh beberapa kata sifat (adjectives)
Stupid             = bodoh                                   tuneful             = merdu
Lazy                = malas                                    unlawful          = tidak sah
Clever              = pandai                                  vengeful          = penuh dendam
Diligent           = rajin                                      watchful          = waspada
Fat                   = gemuk                                  youthful          = kelihatan muda
Thin                 = kurus                                    zestful             = penuh semangat
Good               = bagus                                    childish            = kekanak-kanakan
Bad                 = busuk                                   boyish              = seperti anak laki-laki
Short               = pendek                                 girlish              = seperti anak perempuan
Tall                  = tinggi                                    mannish           = seperti seorang laki-laki
High                = tinggi (tembok, harga)         womanish        = kewanita-wanitaan
Big                  = besar                                     harmful            = berbahaya
Small               = kecil                                    awful               = mengerikan
Cheerful          = gembira                                doubtful          = ragu-ragu
Eventful          = penuh kejadian                     purplish           = keungu-unguan
Forgetful         = pelupa                                  whitish            = keputih-putihan
Joyful              = penuh riang gembira            black                = hitam
Restful            = penuh ketenangan                violet               = ungu
Etc.

No comments: